Výmena riadiaceho systému vstrekolis ItalTech 2500

Miesto inštalácie : Nitra
Dátum inštalácie : 10.10.2016
Rozsah inštalácie : Riadiaci systém a servo-čerpadlá

Dosiahnuté výsledky po modernizácií systému:
Popis a grafy úspora elektrickej energie na jeden deň po namontovaní servo-čerpadiel na stroji ItalTech 2500 s uzatváracou silou 2500 ton.

Štandardné čerpadlá
Utorok 12.01.2016 : 3 549 kWh (x0,095€) náklady za elektrinu: 337,- €


Servo-čerpadlá
Utorok 17.01.2017 : 2 146 kWh (x0,095€) náklady za elektrinu: 204,- €

Samotný výrobca udáva úsporu elektrickej energie 30% , avšak pri tejto inštalácií boli hodnoty úspory prekročené (viď.: grafy vyššie). Celkové náklady na jeden výrobný deň poklesli z pôvodných 337,- € na 204,-€ , čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje pokles o 39,5 %.