Výmena riadiaceho systému vstrekolis Haitian MA3200

Miesto inštalácie : Senica
Dátum inštalácie : 16.08.2016
Rozsah inštalácie : Výmena riadiaceho systému, doplnenie ohrevov formy a riadenie kaskád.


Pri inštalácií nového riadiaceho systému sa vykonalo doplnenie ohrevov formy a riadenia kaskád, pre ktorý bol navrhnutý a nainštalovaný samostatný podružný rozvádzač.