Sťahovanie vysekávacích lisov

Miesto sťahovania: Báhoň
Dátum inštalácie : 17.4.2018
Vykonané práce : Vysťahovanie a nakládka vysekávacích lisov.