Sťahovanie vstrekovacie lisu STROK 250

Miesto sťahovania: Myjava
Dátum inštalácie : 22.5.2018
Vykonané práce : Presťahovanie vstrekovacieho lisu STORK 250.