Sťahovanie obrábacieho centra DMC

Miesto sťahovania: Trenčín
Dátum inštalácie : 7.8-8.8.2017
Vykonané práce : Nasťahovanie a inštalácia nového obrábacieho centra značky DMC