Výmena riadiaceho systému Turra

Miesto inštalácie : Vráble
Dátum inštalácie : 12.08.2018
Rozsah inštalácie : Výmena riadiaceho systému, karuselový vstrekovací lis tromi pracoviskami.


Pri inštalácií nového riadiaceho systému bolo nutné naprogramovať tri samostatné ovládacie pracoviská vstrekovacieho lisu.